Akkers

Akkers

Molshopen

Als u op ons bedrijf aankomt ziet u links en rechts van de toegangsweg allemaal weilanden. Soms staan hier koeien, jonge ossen of jongvee in. Maar wat je bijna altijd ook ziet…. Molshopen! En geloof het of niet, daar zijn we trots op!

Want hoe meer molshopen, hoe meer werknemers onder de grond!

Zoals pieren die de grond luchtig houden en microben die ervoor zorgen dat grove delen worden afgebroken en als nutriënten beschikbaar komen voor de plant. Hoe meer dit van nature gebeurt, des te minder wij de natuur een handje hoeven te helpen. Een groot nadeel is dat door de molshopen er een open plek in de graszode komt, waar weer onkruiden kunnen gaan groeien. Dat willen we liever niet. Dus proberen we het weer door te zaaien met gewenste grassen en kruiden.

Door potstalmest met veel stro op het land te strooien en geen gebruik te maken van kunstmest of gewasbeschermingsmiddelen zorgen we ervoor dat er een rijk bodemleven is en dat trekt mollen aan. En zo komt het dus dat we trots zijn op de vele molshopen in het land. Een teken van een rijk en gezond bodemleven. De belangrijkste natuurlijke hulpjes van een boer!

Gewassen

Op de akkers zaaien we granen, te weten: Haver, Gerst, Rogge, Sint-Jans-Rogge en Mais. De eerste vier worden gecombined als ze rijp zijn. Dat is meestal in de maand augustus. Bij het combinen worden de stengels afgemaaid en haalt de combine de korrels uit de halm en worden de kafjes eraf gehaald. Het stro en de kafjes spuugt de combine weer uit en de korreltjes worden in een grote container opgeslagen en naar de krachtvoer-fabriek gebracht, of we gebruiken het zelf voor onze eigen koeien. Het stro persen we in pakken en bewaren we voor de stalperiode. Dan strooien we de stallen er mee in, zodat de dieren een lekker zacht en warm plekje hebben om te liggen.

De Sint-Jans-Rogge is een soort Oer-Rogge, die ook wel eens “Eeuwige Rogge” wordt genoemd. Vroeger vond men deze rogge overal, maar tegenwoordig is het een zeldzaamheid. Soms zaaien we ook een andere vrucht door de granen heen, zoals erwten. Dat kan alleen als we het graan als voer willen gebruiken voor onze dieren. Een fabriek, wil  alleen gesorteerde granen en geen mengsels.

Het is erg belangrijk voor het behoud van biodiversiteit dat deze oude soorten niet verloren gaan.

Daarom doen we een proef om te kijken of we eigen zaaizaad kunnen oogsten en of we iets lekkers van de Sint-Jans-Rogge kunnen laten maken voor in de winkel.

De mais is van oorsprong een tropisch gewas, maar heeft ook rassen die goed groeien in het Nederlandse klimaat. We proberen onze koeien zoveel mogelijk melk uit ruwvoer te laten geven. Zodat we zo min mogelijk krachtvoer van elders hoeven aan te kopen.

Op die manier werken we mee aan het gesloten krijgen van de kringloop op het eigen bedrijf.

Mais is een fijne plant voor de koe, want ze lust de stengels maar ook de korrels en de spil. Daarom wordt de mais in de herfst gehakseld door een… Hakselaar! Deze hakt de hele maisplant in mootjes en spuugt ze uit in een bak die naar de boerderij gereden wordt. De maistijd (meestal oktober)  is altijd een hele spannende tijd, omdat we dan de winter- én zomervoorraad voor onze dieren moeten oogsten. Als het erg nat is op het land, kunnen we er niet op komen met de grote machines en gaat de kwaliteit van het gewas hard achteruit! Het is dus zaak om op het beste moment voor het gewas en voor de bodem te gaan oogsten. Als het dan eenmaal goed gaat, wordt er vaak tot diep in de nacht gewerkt, zodat de volgende dag er een zeil overheen getrokken kan worden en de conservering kan beginnen.

Het ene jaar hebben we meer akkerbouwgewassen dan het andere jaar. We blijven experimenteren wat voor ons bedrijf en de dieren de beste variatie in gewassen is.

Graan Tarwe Blauwe Lucht

Graankorrel en korenbloem

Pakjes stro op de wagen laden