Historie

Historie

Op oude kaarten werd deze plek weergegeven als “it Fryske Hiem”. Toen de familie van Wijk, van oorsprong uit Brabant en Drenthe, op deze boerderij terecht kwam, voelde ze zich nog niet zo Fries om deze naam meteen in gebruik te nemen. Na enige jaren begon het anders te voelen en was de familie blij met zo’n treffende aanduiding voor hun boerderij en is de oude naam in ere hersteld. De boerderij kent een rijke historie van eerdere boeren op deze locatie. Wie gestart is met de naam “it Fryske Hiem” is niet bekend.

De gronden bij de boerderij, waar we tegenwoordig nog steeds akkerbouw op bedrijven, stonden in de 18e eeuw al op de kaart als akkers. Omringd door woeste heidegronden, stonden deze percelen toen al op de kaart als akkerbouwgrond! Vermoedelijk werd er toen boekweit geteeld en misschien wel vlas of koolzaad. Kleurrijke gewassen die je nog zelden tegen komt op de Nederlandse akkers. Gewassen die zorgen voor biodiversiteit, veel mogelijkheden voor vlinders en bijen… maar ook kleinwild profiteert van dergelijke gewassen.

Op It Fryske Hiem wordt hard gewerkt om dergelijke gewassen op de eigen akkers weer in ere te herstellen.

 

 

 

 

Aangezicht van de boerderij in 2011

Een foto uit de tijd dat de naam “It Fryske Hiem” nog op de gevel prijkte.

 Een foto die we van de familie Veenstra kregen uit de tijd dat zij op de boerderij zaten. (ca. 1970)